Archeologisch onderzoek

Uit vooronderzoek blijkt dat de nieuwe parkeergarage zich bevindt op een locatie waar gedurende de middeleeuwen twee (buiten)kloosters gevestigd waren. Voorafgaand aan het beleg van Leiden is in 1572 alle bebouwing rondom de stad gesloopt. Zo ook de gebouwen van de kloosters. Vanaf 1611 hoort dit gebied bij de binnenstad. In opdracht van gemeente Leiden is eind mei 2014 onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van waardevolle archeologische resten op de locatie waar de ondergrondse parkeergarage gebouwd gaat worden. Tijdens het onderzoek zijn restanten gevonden van een bouwblok dat tussen 1611 en 1906 op deze plek stond. De resten van de bebouwing waren ernstig verstoord en fragmentarisch bewaard gebleven. Er is weinig vondstmateriaal aangetroffen.

Tijdens de bouw van de parkeergarage vindt verder archeologisch onderzoek plaats.

Het gebied langs de singel is vanaf het midden van de 19e eeuw in gebruik genomen als begraafplaats. Een deel hiervan werd bestemd voor Joodse graven. In 1911 werd de algemene begraafplaats gesloten en geruimd. De Joodse graven zijn in 1962 overgebracht naar de reeds bestaande Joodse begraafplaats in Katwijk.

Erfgoed Leiden heeft in het onderstaande artikel de bevindingen van de werkzaamheden weergegeven.
Vondst van de Week #5: Opgraving Lammermarkt van start

In het informatieblad staat een korte weergave van de werkzaamheden en vondsten afkomstig van de Lammermarkt