Planning

In het najaar van 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeringsbesluit. Begin 2014 is Bouwcombinatie Parkeergarages Leiden (Dura Vermeer-Besix) geselecteerd om de garage te gaan bouwen. Op dit moment werken wij in overleg met de gemeente het ontwerp voor de garage verder uit. De bouw van de garage start eind 2014 en de bouwtijd is ongeveer twee jaar. Naar verwachting is de garage dus begin 2017 gereed voor openstelling.

Periode Werkzaamheden
Vanaf eind 2014 Aanpassingen verkeerssituatie, inrichten bouwterrein, plaatsen damwanden bouwkuip
Vanaf begin 2015 Start lokaal archeologisch onderzoek en plaatsen geleidewanden en aansluitend werkzaamheden diepwanden
Tot medio 2015 Resterend archeologisch onderzoek in de parkeergarage en (nat) ontgraven bouwput. Werkzaamheden aan de in- en uitrit parkeergarage (archeologisch onderzoek)
Vanaf medio 2015 Plaatsen ankers t.b.v. verankering van de parkeergarage en werkzaamheden in- en uitrit parkeergarage (onderwaterbeton, uitharden, leegpompen en afwerken)
Vanaf eind 2015 t/m begin 2016 Onderwaterbeton in de parkeergarage (voorbereiding, storten, uitharden, leegpompen en afwerken) en afwerken betonwerk van de in- en uitrit.
Vanaf begin 2016 t/m medio 2016 Montage prefab onderdelen (vloeren, kolommen, balken) in de parkeergarage
Vanaf medio 2016 Dichtleggen van het dak van de parkeergarage en ruwbouw entreepaviljoen
Vanaf medio / eind 2016 Start herinrichten Lammermarkt door gemeente Leiden
Tot begin 2017 Afbouw parkeergarage en entreepaviljoen (installaties, trappenhuis, inrichting parkeergarage, wand- en vloerafwerking, etc.)
Begin 2017 Parkeergarage gereed voor openstelling