Klankbordgroep

Tijdens de uitvoering van het project is de klankbordgroep Lammermarkt gesprekspartner van het projectteam. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van bewoners, wijkorganisaties en ondernemers van het gebied.

Het projectteam informeert de leden over:

  • de voortgang van het project
  • de te nemen stappen in het project
  • de uitvoering van de werkzaamheden

De documenten van de klankbordgroep Lammermarkt staan op de website van gemeente Leiden