Werkzaamheden

De bouw van de parkeergarage Lammermarkt is duidelijk aanwezig in de omgeving van de Lammermarkt. Hieronder is een overzicht van de werkzaamheden weergegeven die wij voornemens zijn uit te voeren. Een overzicht van de bouwwerkzaamheden en informatie over de parkeergarage staat in het informatieblad Lammermarkt.


Molenwerf afgesloten door werkzaamheden parkeergarage

25 mei 2016

Van donderdag 2 juni 22.00 uur tot vrijdag 3 juni 19.00 uur is de Molenwerf afgesloten voor doorgaand verkeer in verband met de betonstort van de constructievloer van de parkeergarage Lammermarkt. Tijdens de werkzaamheden zullen in een relatief korte tijd zo’n 150 betonwagens het bouwterrein op- en afrijden. Vanwege de verkeersveiligheid wordt de Molenwerf tijdens […]

Bouwkuip Lammermarkt leeggepompt

15 april 2016

De bouwkuip van de parkeergarage Lammermarkt is leeggepompt. Hiermee is een belangrijke mijlpaal in het bouwproces bereikt. De komende periode vindt de voorbereiding plaats voor de stort van de constructievloer. Eerst wordt een zogenoemde ‘nok’ (een soort verstevigde rand op de parkeervloer) gestort en vervolgens is ruim 1800 m3 beton nodig om de constructievloer waterdicht […]

Voortgang leegpompen bouwkuip

29 januari 2016

De werkzaamheden aan de parkeergarage onder Lammermarkt zijn nog steeds in volle gang. Nu is gestart met het leegpompen van de bouwkuip. De bouwput van de ondergrondse parkeergarage is omsloten met een betonnen diepwand en de vloer. Nu staat de bouwput nog vol met water. De werkzaamheden voor het leegpompen van de bouwput zijn gestart. […]

Stort onderwaterbeton gereed

22 december 2015

De stort van het onderwaterbeton is afgerond. De werkzaamheden waren dinsdag 22 december omstreeks 10.00 uur gereed. Voor de onderwaterbetonvloer is circa 3500 m³ beton gestort.  De uitvoering van het onderwaterbeton is een belangrijke mijlpaal voor de bouw van de parkeergarage. Begin volgend jaar wordt de bouwkuip leeg gepompt en wordt een start gemaakt met de werkzaamheden […]

20 – 22 december: Molenwerf afgesloten

10 december 2015

Op zondag 20 december vanaf 18.00 uur tot dinsdagochtend 22 december 05.00 uur zijn de Molenwerf en de Lammermarkt afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor een bezoek aan de stad kunt u de aangegeven omleidingsroutes volgen. Winkels en bedrijven aan de Lammermarkt blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer vanaf de Nieuwe Beestenmarkt of vanaf de Langegracht. Het tijdelijke parkeerterrein […]

Ankers gereed en voorbereiding stort onderwaterbeton

27 november 2015

De ankers zijn allemaal geplaatst en het materieel voor het boren van de ankers is afgevoerd. De bouw van de parkeergarage onder de Lammermarkt staat voor een belangrijke mijlpaal: het storten van het onderwaterbeton, een speciale betonsoort die onder water kan uitharden. Maar voor het zover is, moeten er eerst de voorbereidingen gereed zijn waaronder het plaatsen […]

Boren ankers in het weekend 31 oktober en 1 november

20 oktober 2015

Om tijdig gereed te zijn zal de boorploeg ook op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november werken. De werkzaamheden starten vanaf 08:00 uur en zijn rond 19:00 uur afgerond. Met name het ratelen van de boormachine kan hinder voor de omgeving geven. In het weekend van 7 en 8 november worden de ankers weer […]

Werkzaamheden rond Leidens Ontzet

1 oktober 2015

Tijdens de opbouw van de kermis en de viering van Leidens Ontzet vinden er geen boorwerkzaamheden plaats op het bouwterrein Lammermarkt. Tijdens de viering van Leidens Ontzet is uit voorzorg bewaking binnen en buiten de bouwplaats aanwezig.

Om ruimte te bieden aan de kermis is het hekwerk van het bouwterrein deels verplaatst. Vanaf 5 oktober wordt […]

Werkzaamheden ankers in het weekend van 26 en 27 september

17 september 2015

Op dit moment worden de GEWI-ankers geplaatst. De ankers zorgen ervoor dat de vloer van de parkeergarage op de juiste locatie blijft liggen. Een GEWI-anker is een stalen staaf die in de bodem van de bouwkuip wordt geboord. Eerst wordt een holle boorbuis in de grond geboord. In deze buis wordt vervolgens het anker geplaatst […]

Bouwkuip bijna op diepte

9 september 2015

Eind augustus is de bouwkuip op de diepte. Totaal is de bouwkuip tot circa 24 meter –NAP uitgegraven. Na het plaatsen van de ankers wordt vervolgens de betonnen vloer gestort. Vanaf medio augustus wordt het materieel voor het nat ontgraven afgevoerd en wordt tevens het materieel voor het boren van ankers aangevoerd. In totaal komen er drie […]